Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego
UWC Poland Logo

Konkurs stypendialny do szkół UWC w Amerykach, Afryce, Azji i Europie

PSS Logo

Konkurs stypendialny do szkół prywatnych w Wielkiej Brytanii i Austrii