Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego
UWC Poland Logo

Scholarship competition to UWC schools in Americas, Africa, Asia, and Europe

PSS Logo

Scholarship competition to private schools in the UK and Austria